Kiállításaink

Miksa Bálint festőművész kiállítása

Pszichoaktív köd

2023. 05. 18. – 2023. 06. 18.

Eleinte csak azt éreztem, hogy festőként megérint a köd, mint téma. Előjelet nem társítottam hozzá. Azután lassan, festményről festményre haladva elkezdtem körüljárni ezt a csendes bizonyossággal, makacsul visszatérő érdeklődést. Rá kellett ébrednem, hogy alig maradt más körvonalazható, kibontakoztatásra érdemes jelenség az életemben és a világgal való viszonyomban, illetve az érzékelhető világomban, mint maga a köd, ami mindent egyre sűrűbben beburkol. A köd, ami mindent elhomályosít, ami elnyeli a szépet és a rútat, ami lelassítja a mozgást, ami beszűkíti a látóhatárt, ami szétszórja a fényt, ami eltávolít a verbális behatárolástól, ami élettelenít, ami elbizonytalanít, ami csak sejteni enged, amiben néha úgy jó elmerülni, akár a nirvánában, ami maga is relatív, ami már félig víz alatti különösségű, ami által ősi félelmeket találunk magunkban, amin keresztül átjön hozzánk egy másik, idegen világ, amibe elkerülhetetlenül be kell lépnünk rövidesen, amin átsejlik valami alapvető hiábavalóság, ami tud szép is lenni, és ami számomra mélyebben a következőket jelenti:

Már nem hiszek el semmit, amit mondanak. Már nem hiszem el azt sem, amit látok. Már abban sem hihetek, ami én magam voltam és jelen létezésem is fiktívvé vált. De próbálom még körvonalazni, ami velem/velünk történik, ám a történések, az irányok és célok, valamint az ezeket elvileg megfogni képes fogalmak valós formái és tartalmai alig sejlenek néha ebben a különös, embertelen, fullasztó ködben. Elvileg szellemi képességeim csúcsán állok, mégsem láthatok tisztán és így nem is dönthetek felelősen. Tapogatózom a ködben, lassítanom kell egy-egy hirtelen felsejlő jelentéktelen tárgy vélt, vagy valós felbukkanásakor is és már nem látom, hogy merre kanyarodik az út. Csak egyet érzékelek teljes bizonyossággal ebben a homályban: Sötétedik.

Miksa Bálint
2023. 03. 10.

Lantos István fényképei

Információk

MEGNYITÓ: 2023.05.18. 18:00
KÖSZÖNTŐT MOND: Lucza Gyula az Etyeki Műhely Alapítvány kuratóriumi elnöke
MEGNYITJA: Gaál József Munkácsy Mihály-díjas festőművész
MEGTEKINTHETŐ: 2023. június 18-ig, kedd-péntek 10-17 óra között,
vagy előzetes egyeztetés alapján: +36 20 622 8 123 / muhely.etyek@gmail.com

TÁMOGATÓK :
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alap